Preview Mode Links will not work in preview mode

Matilda & Felicia en podd om vägen sanningen o livet


Mar 3, 2021

I veckans avsnitt snackar vi om mindset!

Vad skulle vi kunna göra för att förändra vår attityd?

Hur kan vi leva utan rädsla eller oro?  

Hur kan vi vara starka och modiga oavsett omständigheter som kretsar kring oss?

Följ oss på instagram: @vagensanningenolivet

Mail: hej@vagensanningenolivet.se