Preview Mode Links will not work in preview mode

Matilda & Felicia en podd om vägen sanningen o livet


Mar 17, 2021

I veckans avsnitt tar vi upp frågor som:

Vad är vänskap? 

Våra bästa tips för bra vänskapsrelationer

Kan man göra slut med vänner?

Hur hittar man egentligen nya vänner?

Följ oss på instagram: @vagensanningenolivet

Mail: hej@vagensanningenolivet.se