Preview Mode Links will not work in preview mode

Matilda & Felicia en podd om vägen sanningen o livet

Mar 31, 2021

Avsnittet om STRESS är här. 

Vad är stress? 

Finns det ohälsosam & hälsosam stress?

När upplever vi stress?

& våra bästa tips inom ämnet!

Följ oss på instagram: @vagensanningenolivet

Mail: hej@vagensanningenolivet.se


Mar 17, 2021

I veckans avsnitt tar vi upp frågor som:

Vad är vänskap? 

Våra bästa tips för bra vänskapsrelationer

Kan man göra slut med vänner?

Hur hittar man egentligen nya vänner?

Följ oss på instagram: @vagensanningenolivet

Mail: hej@vagensanningenolivet.se


Mar 3, 2021

I veckans avsnitt snackar vi om mindset!

Vad skulle vi kunna göra för att förändra vår attityd?

Hur kan vi leva utan rädsla eller oro?  

Hur kan vi vara starka och modiga oavsett omständigheter som kretsar kring oss?

Följ oss på instagram: @vagensanningenolivet

Mail: hej@vagensanningenolivet.se