Preview Mode Links will not work in preview mode

Matilda & Felicia en podd om vägen sanningen o livet

Jun 9, 2021

Podd-pausen är nu över! I veckans avsnitt intervjuas Matilda av Felicia! Hur kom Matilda till tro på Jesus? Hur har tron påverkat Matildas liv egentligen och vad betyder tron för Matilda idag?

Följ oss på instagram: @vagensanningenolivet...