Preview Mode Links will not work in preview mode

Matilda & Felicia en podd om vägen sanningen o livet

Oct 27, 2021

I veckans avsnitt får vi lyssna till när Matilda intervjua Felicia under ämnet "Hälsa till Ande, kropp & själ" 


Oct 13, 2021

I veckans avsnitt kommer Felicia intervjua Matilda under ämnet  "Svenskar - Hur vi är & varför" 


Oct 1, 2021

I veckans avsnitt har vi ännu en gäst! Alina Hovskär som delar sina upplevelser kring att vara kristen i skolan. Hur är klimatet egentligen för kristna i skolan? Går det att vara kristen i skolan?