Preview Mode Links will not work in preview mode

Matilda & Felicia en podd om vägen sanningen o livet

Nov 24, 2021

I veckans avsnitt pratar vi om heliga vanor. Hur får man bra heliga vanor? Hur gör vi när rutinerna kraschar och hur hanterar vi  prestationen?