Preview Mode Links will not work in preview mode

Matilda & Felicia en podd om vägen sanningen o livet

Apr 20, 2022

I veckans avsnitt lyfter ämnet ensamhet. Finns de olika sorters ensamhet? Hur ser ensamheten ut i Sverige? Vad kan man göra om man känner sig ensam?


Apr 6, 2022

I veckans avsnitt gästas vi återigen av vår vän Emma Wendesten. Denna gång delar Emma sina tankar och upplevelser kring graviditet  förlossning och att vara mamma.