Preview Mode Links will not work in preview mode

Matilda & Felicia en podd om vägen sanningen o livet

Jul 24, 2022

Vi är tillbaka vänner! En sommarupdate från oss. Vad har hänt? Varför tog vi en paus? + ett samtal om misslyckande. How to fail forward.